طرح درس بخوانیم وبنویسیم پنجم ابتدایی

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

طرح درس بخوانيم و بنويسيم كتاب  بخوانيم و بنويسيم پنجم ابتدايي (مخصوص مجريان اين طرح )

-------------------------------------

الف )مشخصات

نام كتاب : بخوانيم پايه پنجم موضوع :تحميديه زمان :50 دقيقه شماره طرح : يك تاريخ :

نام درس :الهي صفحه 2 تعداد دانش آموزان :۱۰ چيدمان :قابل تنظيم جهت كار گروهي زمان :لحاظ نشده

...................................................................................................................

اهداف كلي :

1- اشنايي با تحميديه و توجه به آغاز كارها با نام و حمد الهي (حيطه شناختي )

2-تقويت روحيه نيايش و دعا كردن (حيطه عاطفي )

3- آشنايي با برخي از نكات زباني (شناختي )

4- توانايي انجام فعاليت ها و تمرين هاي پيوسته با مهارت هاي زباني و ارزشي درس (حيطه مهارتي )

.............................................................................................................................................

اهداف رفتاري (دانش آموزان بتوانند )

1- چند صفت از صفات خداوند را ذكر نمايند .

2- با ذكر چند مثال اهميت ذكر نام خدا در ابتداي هر كار را نشان دهند .

3-با لحن و آهنگ مناسب و روان متن را قرائت نمايند .

4-فوايد دعا ونيايش درزندگي را بيان كنند.

5-كلماتي را به عنوان صفت فهرست نمايند . (من 10 هدف رفتاري تنظيم كرده ام كه از ذكر بقيه خودداري مي نمايم )

...........................................................................................................................................

روش تدريس:

همياري و مشاركت -بحث و گفتگو -توضيحي

..........................................................................................................................................

وسايل لازم :

كارت كلمات -كتاب درسي - كارت هاي گروه بندي -تابلو ي كلاسي و....

........................................................................................................................................

قبل از تدريس :

گروه بندي -معلم با استفاده از كارت هايي كه قبلا تهيه كرده است و روي هركدام صفات خداوند نوشته شده است . فراگيران را گروه بندي ميكند .در ضمن گروه بندي شعر (خدا )كه در كلاس چهارم خواند ه اند را مي خوانند . فراگيران پس از دريافت كارت در جاي مخصوص خود قرار مي گيرند .

ايجاد انگيزه - معلم شعر (تا هركجا كه رفتم )را براي بچه ها مي خواند .(ر ج .راهنماي معلم )و از آنها مي خواهد با توجه به شعر خوانده شده و نام گروه خود جملات زيبا در گروه بسازند . (زمان تعيين مي شود)سپس جملات تنظيم شده توسط نماينده گروه خوانده مي شود.

رفتار ورودي - چند سؤال از درس قبل پرسيده مي شود . دانش آموزان با دقت گوش داده فردي و گروهي پاسخ مي دهند . 1-چند نعمت از نعمت هاي خداوند ذكر كنيد .2-در برابر نعمت هاي خداوند چه وظيفه اي داريم . 3 -چه كنيم كه خداوند از ما راضي باشد .

.............................................................................................................................................

ارائه درس :

معلم از دانش آموزان مي خواهد كتاب ها را باز كرده وبا دقت به خواندن معلم و آهنگ آن گوش دهند . آنگاه روي درس مي خواند و در پايان درباره خواجه عبدالله انصاري توضيح مختصري مي دهد .

فراگيران ابتدا به صورت صامت خواني متن را مي خوانند و اگر در قرائت كلمه اي مشكلي داشتند از ياران گروه خود كمك مي گيرند .

راجع به متن درس در گروه خود بحث و گفتگو نمايند .

معلم به صورت تصادفي از چند نفر مي خواهد كه به نوبت متن را با صداي بلند بخوانند و بقيه با دقت گوش دهند .

..................................................................................................................................................

ارزش يابي تكويني :

بررسي درك و دريافت

معلم از هر گروه مي خواهد ابتدا سؤالات درك ودريافت را بخوانند و بعد درمورد پاسخ آن مشورت نمايند .

معلم سؤالات را مي پرسد و دانش آموزان به صورت فردي پاسخ مي هند.گروه نظر مي دهد .

معلم يك سؤال علاوه بر سوالات درس مي پرسد مثلا:تعدادي ازصفات خداوند را ذكر نماييد .

.......................................................................................................................................................

تعيين تكليف :

معلم از فراگيران مي خواهد سوال 1 صفحه 2 كتاب بنويسيم را به صورت فردي انجام دهند .

 نام معلم : غلامرضا عبادپور 

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |